De Groot verbindt de garantie-, reparatie- en service-industrie.
— Jeffrey Kamstra, Salesmanager

Hoe eenvoudig kan het klinken… Het moet werken! Elke dag is dat het uitgangspunt. Het moet werken. Om voor je klanten tot het hoogste kwaliteitsniveau te bouwen, installeren, laden en lossen, herstellen of verplaatsen.

 

Bovenal dient alles daarbij gericht te zijn op veiligheid, snelheid, resultaten en – uiteindelijk – kosten. Het moet allemaal feilloos in elkaar grijpen: de planning van de dagelijkse werkprocessen, de kwaliteit van apparatuur en gereedschappen en de snelheid waarmee vragen worden beantwoord en aan eisen wordt voldaan.

Een combinatie van kennis en ervaring en een uitbreiding van middelen en mogelijkheden is de ultieme oplossing voor een sterke positie binnen het dagelijkse concurrentieveld. Of dat nu binnen de (wind)industrie is, de bouw, de offshore, of de haven. Wat telt, is een bereikbare oplossing. Aangeboden door De Groot Hijstechniek. Dienstverlener, maar vooral partner. Gericht op resultaat. Uw resultaat.

 
 
 

KEUREN & CERTIFICEREN – ONDERHOUD – REVISIE – BEHEER – ADVIES

 
 

VERTROUWEN

De Groot Hijstechniek keurt.

Een uitgebreid portfolio. Hijs- en hefmiddelen, elektrische gereedschappen, persoonlijke beschermingsmiddelen en blusmiddelen. In en voor een breed aantal sectoren. Op de plaats en het moment die voor u het beste uitkomen. Conform VCA veiligheidsnormen en EKH richtlijnen. Door gediplomeerde keurmeesters, die naar het werk toegaan. In mobiele servicebussen. Volledig uitgerust. Met o.m. een mobiele trekbank, werkbank, keurapparatuur, reserveonderdelen en alle noodzakelijke gereedschap. Keuring ter plaatse. Met de minst mogelijke inbreuk op dagelijkse gang van zaken. Het werk kan gewoon doorgaan. Met alle middelen volledig onder controle.

Hijs- en hefmiddelen - inspectie conform de meest actuele werkvoorschriften zoals voorgeschreven door de branchevereniging EKH en gebaseerd op de normen uit de ARBO-wet.

Klimmaterialen - inspectie van o.m. rolsteigers, valbeveiliging, ladders en trappen, volgens de meest actuele norm. Inclusief inspectie en certificering van alle merken van Honeywell, zoals uw valblokken, valstopapparaten en afdaal- en evacuatieapparaten.

Elektrische arbeidsmiddelen - inspectie en uitgebreide risicoanalyse van elektrische arbeidsmiddelen – zo mogelijk op locatie - conform de meest actuele NEN3140 norm.

Blusmiddelen - inspecties, service- en onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd door REOB-gediplomeerde keurmeesters van een gespecialiseerde partner.

Revisie - revisie van gevelliftinstallaties en windturbineliften, als gecertificeerd partner van o.m. Tractel Benelux en PowerClimber.


DOORGAAN

De Groot Hijstechniek onderhoudt.

Consequent en gericht. Zodat apparatuur en gereedschap feilloos functioneren. Resultaat is immers voor een groot deel afhankelijk van continuïteit. En dat op z’n beurt weer van kwaliteit. Beide moeten elke dag gegarandeerd zijn. Door regelmatige controle en directe beschikbaarheid van reserveonderdelen kan De Groot gewenst onderhoud en noodzakelijke reparaties onmiddellijk uitvoeren.


VERBETEREN

De Groot Hijstechniek reviseert.

Noodzakelijk werk! Omdat installaties altijd minimaal gelijkwaardig moeten blijven functioneren. Wat beter kan wordt verbeterd, gewijzigd, gemoderniseerd. Aangepast aan situatie, wensen en eisen. Altijd in overleg. Als spil tussen partijen.
Revisie van gevelliftinstallaties en windturbineliften. Volledig volgens de wettelijke normen. Revisie van takels onder licentie van o.m. Tractel Benelux en PowerClimber. Volgens NEN 1808 - veiligheidseisen voor hangsteigers - ontwerpberekeningen, stabiliteitscriteria, constructie – beproevingen.


ONDERSTEUNEN

De Groot Hijstechniek beheert.

Waardoor uw gereedschap altijd ter beschikking blijft. Opslag, transport, registratie en onderhoud worden geregeld vanuit uw visie. Met uw oog en aandacht voor detail en resultaat. Continu af te stemmen op projecten en omstandigheden. Wat is waar, wanneer nodig? Aangestuurd door slimme software. Gericht op efficiëntie en niet op aantallen. Goed is immers vaak beter dan veel!


OPTIMALISEREN

De Groot Hijstechniek adviseert.

Over repareren of vervangen, maar ook het aanschaffen van extra gereedschap. Niet de kosten, maar noodzaak en effectiviteit vormen het uitgangspunt: waarom, wanneer, waar? Steeds gericht op de voortgang van de dagelijkse werkzaamheden.

 
Great things are done by a series of small things brought together.
— Vincent van Gogh