Algemene voorwaarden zijn de regels die standaard algemeen worden toegepast bij het sluiten van een overeenkomst. Door consequent bij elke aankoop of overeenkomst dezelfde algemene voorwaarden toe te passen, wordt niet alleen tijd bespaard, maar worden ook misverstanden vermeden. Dezelfde, duidelijke standpunten zorgen ervoor dat niet bij elke overeenkomst weer onderhandeld moet worden over zaken als kwaliteitsvoorwaarden, betaling, garantie, etc. In de algemene voorwaarden zijn de wederzijdse rechten en verplichtingen duidelijk vastgelegd.

Bekijk hier onze leveringsvoorwaarden.

De Groot Groep is lid van TLN (Transport en Logistiek Nederland). De Groot Groep werkt samen met Stichting Vervoersadres en volledig conform haar richtlijnen. Download hier de Algemene Vervoerscondities AVC, en het CMR Verdrag.
De Groot Groep is lid van de Ondernemersvereniging Regio Amsterdam, en werkt conform de VEEM Condities Amsterdam-Rotterdam.