De kortste weg van A naar B is niet altijd de kortste. Van begin tot einde gelden bijzondere – vaak individuele – wetten. Die sluiten aan bij het product, de begin- en de eindbestemming en alles daar tussenin.

Omstandigheden zijn leidend. Het resultaat van opslag en transport wordt er 100% door bepaald. Kennis en specialisatie zijn dan onmisbaar. In een continue uitwisseling tussen opdrachtgever en uitvoerder. Logistieke samenwerking. Aangeboden door De Groot Logistiek. Samen met u op weg. Voor uw resultaat.

 
SET GOALS
REACH
REPEAT
 
 
 

TRANSPORT – WAREHOUSING

 
 

ZEKER

De Groot Logistiek transporteert.

 

Nationaal en internationaal. Gericht op de specifieke eisen en voorwaarden van diverse sectoren, zoals liftfabrikanten, maar ook bouw- en installatiebedrijven.
Werktuigbouwkundige installaties, opslagunits en (bouw)containers vinden hun weg door Europa. Laad- en losplaats, transportomstandigheden en beladingsmogelijkheden worden vooraf overlegd en continu gemonitord.

Zekerheid staat voorop. Inzet van betrouwbaar materieel. Toepassing van moderne functionaliteit. Gekoppeld aan kennis van en visie op de markt en… ‘de weg er naartoe’. Misschien niet de kortste weg, wel de beste.

 

 
PRAKTISCH

De Groot Logistiek – Warehousing.

 

Even belangrijk als individueel. Gebaseerd op specifieke, klantgebonden aspecten. Variabel, nauwgezet. Georganiseerd vanuit productgerelateerde eisen.
Handeling en opslag. Voor korte of lange termijn. Steeds 100% gericht op de praktijk. Gekoppeld aan voorraadadministratie en klantsoftware. Flexibel, aanpasbaar, bedrijfsspecifiek. Vanuit de organisatie. Uw organisatie.